A fost pus in dezbatere publica regulamentul programului Bucharest Start Up City.
Detalii in articolul publicat de CNIPMMR aici.

Procedura se afla in dezbatere publica pana la data de 25 aprilie 2019
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare se pot trimite in scris pana la data de 28.03.2019.
Aplicațiile (planurile de afaceri) vor fi depuse și evaluate prin intermediul unei platforme online www.buchareststartupcity.ro

In rezumat, regulamentul prevede:
Prin program se finanteaza 200 de start-up-uri cu o valoare maxima a ajutorului de minimis de 50.000 euro, respectiv 236.985 lei.

Conditii de eligibilitate:
Infiintarea intreprinderii pe raza municipiului Bucuresti dupa data de 01.01.2019
Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 euro pe parcursul a trei exercitii financiare consecutive
Nu se afla in stare de dizolvare … faliment … samd
Este infiintata de persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de asociat / actionar intr-o alta IMM care desfasoara sau a desfasurat acelasi cod CAEN
Va infiinta cel putin un loc de munca cu norma intreaga

Conditii de oferire a finantarii:
Maxim 90% din cheltuielile eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare)

 

Obiectul finantarii (cheltuieli eligibile):
Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT, licente necesare desfasurarii activitatii
Achizitionarea de spatii de lucru
Mijloace de transport in valoare de max. 40.000 lei
Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica
Achizitionarea de echipamente in scopul obtinerii unei economii de energie
Achizitionarea de echipamente de incalzire sau climatizare
Salarii, utilitati, servicii de contabilitate, chirii
Website, fara hosting, in valoare max. 6.000 lei
Brevete de inventii, francize, etichetare ecologica
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale (OBLIGATORIU) in valoare de max. 1.000 lei

TVA nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA

 

Consultanta pentru intocmirea documentatiei in valoare de max. 8.000 lei
Programe software necesare desfasurarii activitatii in valoare max. 80.000 lei. Pentru comertul on-line valoare max. software 20.000 lei
Cheltuieli financiare aferente creditelor / garantiilor
O placuta informativa cu privire la program

Evaluarea planurilor de afaceri se va face in trei etape:

 •  Faza A – evaluarea eligibilitatii si verificarea administrativa a aplicatiei:
 • Faza B – evaluarea tehnico-financiara (conform grila faza B)
 • Faza C – interviu / pitch (doar primele 250 din clasament faza B)

La punctaje egale faza B departajarea se va realiza in conformitate cu urmatoarele criterii:

 • Nivelul contributiei financiare asumate;
 • Ponderea investitiei in echipamente in valoarea totala a proiectului;
 • Calitatea planului de afaceri;
 • Punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii;
 • Data si ora inscrierii in program.

Evaluarea motivatiei aplicantilor si a nivelului lor de cunoastere cu privire la planul de afaceri (faza C) se va realiza doar pentru primele 250 planuri de afaceri faza B

Punctajul maxim acordat este de 30 puncte care se vor adauga la punctajul obtinut in faza B.
Departajarea in acesta etapa se va realiza conform criterii:

 • Punctajul obtinut in faza C;
 • Nivelul contributiei financiare asumate;
 • Ponderea investitiei in echipamente in valoarea totala a proiectului;
 • Calitatea planului de afaceri;
 • Punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii;
 • Data si ora inscrierii in program

Perioada de implementare: 12 luni
Perioada de monitorizare: 3 ani

Grila de evaluare tehnico-financiara (faza B)

Nr.Crt.

Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

1. Calitatea planului de afaceri 40

1.1

Descrierea produselor / serviciilor / lucrarilor

5

1.2

Analiza pietei si strategia de marketing

10

1.3

Strategia afacerii

10

1.4

Planul de finantare (cash flow / buget)

5

1.5

Impactul social asupra comunitatii din Municipiul Bucuresti

10

2.

Cofinantare suplimentara

20

2.1

Beneficiarul contribuie cu minimum 20% din valoarea totala a proiectului

20

2.2

Beneficiarul contribuie cu un procent situat intre 10% si 20%

Direct proportional

2.3

Beneficiarul contribuie cu 10% din valoarea totala a proiectului

0

3.

Domeniul de activitate (conform anexei 2)

20

3.1

Industrii creative

20

3.2

Productie / servicii

10

3.3

Comert

0

4.

Investitia in echipamente

20

4.1

Bugetul prevede investitii de minimum 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice (inclusiv 50%)

20

4.2

Bugetul prevede investitii de sub 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice

0

TOTAL PUNCTAJ FAZA B

100

 

Grila de evaluare pentru interviu (faza C)

Nr.Crt.

Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

1.

Prezentarea planului de afaceri (inclusiv domeniul de cunoastere al domeniului de activitate vizat de planul de afaceri)

10

2.

Calitatea raspunsurilor oferite catre membrii juriului

10

3. Motivatia aplicantilor cu privire la afacerea propusa

10

TOTAL PUNCTAJ FAZA C

30

 

C O N T A C T  INFORMATII UTILE PENTRU AFACERI  COLABORATORI