Comunicat de presa Curtea de Arbitraj Ilfov din București (CAIB)

Logo Curtea de ArbitrajCurtea de Arbitraj Ilfov din București (CAIB) este profund preocupată de situația actuală provocată de pandemia de COVID – 19 și de impactul pe care actualul context îl are asupra modalității de soluționare a diferendelor prin arbitraj.

Facem mențiunea că arbitrajul reprezintă o modalitate de soluționare a diferendelor cu un grad ridicat de flexibilitate, ceea ce constituie un avantaj în fața soluționării litigiilor prin intermediului instanțelor clasice. Marea majoritate a cauzelor ce fac obiectul unui litigiu în fața instanțelor de drept comun, pot fi soluționate prin intermediul arbitrajului cu o hotărâre ce constituie titlu executoriu.

Actuala situație impune măsuri adaptate la noul context digital, arbitrajul putându-se derula într-un mediu virtual. Astfel, siguranța personalului CAIB precum și luarea măsurilor necesare pentru continuitatea activității, în special ținând cont de posibilitatea creșterii numărului solicitărilor de arbitraj, urmare suspendării activității instanțelor de judecată, reprezintă o prioritate pentru noi în aceste momente.

Sub acest aspect, vă informăm cu privire la următoarele aspecte:

 1. Stadiul curent al activității

Birourile, departamentele și sediul Curții sunt operaționale.

sondaj de opiniePersonalul Curții este în condiții bune de sănătate și își desfășoară activitatea de la distanță, prin mijloace adecvate de comunicare și operare.

 1. Reguli general aplicabile de funcționare
 1. Recomandăm ca toate comunicările cu CAIB să fie realizate prin corespondență electronică (email) la următoarea adresă: presedinte@caib-biac.ro.
 2. Noile cereri de arbitraj, inclusiv cele cu caracter urgent se vor depune numai în format electronic cu confirmare de primire electronică emisă de Secretariatul CAIB. Adresa la care cererile vor fi înainte este cea indicată la punctul 1 de mai sus.
 3. În situația în care se impune transmiterea unor documente în cauzele aflate deja pe rolul Curții, acestea vor fi transmise în format electronic, cu confirmare de primire electronică din partea Secretariatului, la adresa de email prevăzută la punctul 1.
 4. În situația în care transmiterea oricăror documente menționate la punctele 1 – 3 de mai sus este necesar a se face în format letric, original, pentru comunicarea acestora vor fi utilizate servicii de curierat ce nu presupun contact direct persoană cu persoană. Secretariatul va confirma primirea documentelor prin poșta electronică (email).
 5. Audierile programate pot fi amânate sau programate virtual utilizând o metodă de comunicare online agreată de părți și de Curte de comun acord.
 6. Orice altă întâlnire va avea loc virtual, prin mijloace agreate de comun acord de părțile implicate.

1. Reguli de procedură aplicabile

Curtea își va derula activitatea în baza Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Ilfov din București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov ediția 1 ianuarie 2018, cu următoarele precizări:

farmec.ro - Livrăm frumusețe!Art. 5 – Notificări și comunicări
Transmiterea notificărilor și comunicărilor se va realiza prin poșta electronică la adresa de email a Curții – presedinte@caib-biac.ro, precum și la adresele de email indicate de părți, cu confirmare de primire electronică.
În mod excepțional, în situația în care se impune comunicarea unor documente în original, acestea vor fi comunicate prin intermediul unui serviciu de curierat nu presupun contact direct persoană cu persoană.

Art. 10. – Cererea de arbitrare
Cererea de arbitrare și anexele se depun numai în format electronic la adresa: presedinte@caib-biac.ro.

Art. 14. – Răspunsul
Răspunsul și anexele se transmit numai în format electronic la adresa: presedinte@caib-biac.ro.

marketing afiliatArt. 21. – Imparțialitatea și independența arbitrilor
Declarația de acceptare, de independență, de imparțialitate și de disponibilitate va fi transmisă în format electronic la adresa: presedinte@caib-biac.ro.

Art. 23. – Recuzarea arbitrilor
Cererea de recuzare se transmite în format electronic la adresa de email: presedinte@caib-biac.ro.

Art. 27. – Încheieri
Încheierile vor fi date între termenele procedurale, după consultarea prealabilă a părților, prin mijloace electronice de comunicare.

Art. 31. – Conferința privind administrarea cauzei
Conferința privind administrarea cauzei se va desfășura prin utilizarea unor mijloace audio sau video de comunicare la distanță.

Art. 32. Depunerea memoriilor părților
marketing afiliatAtât reclamantul, cât și pârâtul vor depune memoriile în format electronic la adresa de email: presedinte@caib-biac.ro, cu confirmare de primire electronică.

Art. 34. – Probe

Înscrisurile se depun în copie certificată prin poșta electronică, la adresa de email: presedinte@caib-biac.ro.
În situația în care se impune prezentarea unor înscrisuri în original, acestea vor fi transmise prin intermediul unui serviciu de curierat care nu presupune contactul persoană cu persoană. Secretariatul va transmite în format electronic, la adresele de email indicate de părți, confirmarea de primire a înscrisurilor.
În cazul probei cu martori, aceasta va fi administrată prin videoconferință.

Art. 35. – Audieri
Audierile vor fi organizate sub formă de videoconferință, prin mijloace de comun acord agreate de părți.

Art. 36. – Martori și experți
În situația în care se impune audierea martorilor și/sau a experților, aceasta se va realiza prin videoconferință.

Art. 45. – Pronunțarea sentinței
Deliberarea are loc în cadrul unei videoconferințe secrete, cu participarea tuturor arbitrilor.
Notele scrise vor fi depuse în format electronic la adresa de email: presedinte@caib-biac.ro.
Sentința se comunică părților în format electronic la adresele de email indicate de acestea.

2. Reguli de derulare a audierilor online

Pentru audierile în mod videoconferință, următoarele aspecte vor fi avute în vedere:

 1. orange.roCurtea și Părțile vor stabili modul tehnic de derulare a videoconferinței și vor realiza un test la o dată prealabilă datei stabilite pentru audiere;
 2. Curtea și Părțile își asumă dificultățile tehnice care pot apărea pe parcursul derulării audierilor în format videoconferință ce pot conduce la întârzieri, precum și măsurile ce trebuie luate în situația în care conexiunea se pierde, pentru evitarea acuzațiilor de comunicare ex parte;
 3. Curtea și Părțile vor stabili dacă audierile de tip videoconferință vor fi înregistrare;
 4. În ceea ce privește audierile martorilor / experților, Curtea și Părțile vor stabili dacă la audierea acestora: i) un reprezentant al celeilate părți va fi prezent în aceeași cameră cu martorul / expertul părții adverse audiat; ii) ce documente vor fi puse la dispoziția martilor / experților în timpul audierii;
 5. La începutul fiecărei sesiuni de audieri virtuale, Curtea va confirma vizual cine este prezent în cameră prin solicitarea prezentării video a întreg spațiului respectiv și va solicita persoanelor prezente în videoconferință să își confirme identitatea.

3. Reguli pentru derularea audierilor în persoană

marketing afiliatÎn situații cu totul excepționale, Curtea poate decide ca audierile să aibă loc în persoană cu respectarea următoarelor condiții:

 1. Prezentarea de către toți participanții a certificatelor medicale care să ateste starea bună de sănătate;
 2. Prezentarea de către toți participanții a unor declarații pe proprie răspundere în formă autentică care să ateste faptul că nu au vizitat zone roșii de epidemie în ultimele 40 de zile și nu au intrat în contact în ultimele 21 de zile cu persoane confirmate ca fiind infectate cu SARS – Cov – 2;
 3. Toate persoanele care participă la audieri sunt obligate să poarte mască și mănuși, să respecte distanța de 1 m între persoane și regulile de igienă;
 4. Audierile se vor derula, în măsura în care spațiul o permite, cu respectarea distanței de 1 m între persoane sau dispunerea în camere diferite și alăturate a participanților, astfel încât să se poată realiza comunicarea și distanțierea corespunzătoare.