Concurs de eseuri / articole pe teme de șah

content writingCu ocazia Festivalului de Șah Corporate Pallas Athena, Ediția a II-a, 21-24 mai 2020, Predeal, Hotel Carpați, organizăm un concurs de eseuri pe teme de șah.

OBIECTIVE:
Organizarea concursului de eseuri / articole în cadrul Festivalului de Șah Corporate Pallas Athena are ca obiective atât promovarea autorilor înscriși în concurs cât și promovarea jocului de șah.
Un alt obiectiv este stimularea domeniului eseistica / jurnalism / content-writing prin oportunitatea oferită autorilor de a-și valorifica munca prin vânzarea (cesionarea drepturilor de autor) articolelor înscrise în concurs.
Concursul presupune organizarea expunerii articolelor la locația și pe perioada evenimentului de business Festivalul de Șah Corporate Pallas Athena, expunerea pe pagina oficială de web a evenimentului și pe pagina de social media, acordarea unui premiu în bunuri și vouchere.


Update 06.03.2020

Se prelungește termenul pentru aplicarea la concursul de eseuri / articole până la data de  12.03.2020.
Lista finală a aplicanților acceptați în concurs se va publica pe data de 14.03.2020, fiind compusă din aplicanții deja acceptați și înscriși, cât și din noi aplicanți până la un numărul maxim anunțat inițial.


TEMA CONCURSULUI:
Despre șah / șahiști

Destinat filologilor, scriitorilor, jurnaliștilor, bloggerilor, șahiștilor, consultanților în afaceri, filozofilor și oricăror persoane interesate, concursul se referă la un articol pe teme de șah – minim 1.500 cuvinte – maxim 3.500 cuvinte.

REGULAMENT:

1. Cei interesată să participe la concurs vor trimite pe email contact@cezariulian.ro , până la data de 28.02.2020, următoarele:
– Numele, prenumele și vârsta, număr telefon de contact.
– Date sumare din CV din care reies preocupările pentru unul dintre domeniile: eseistica, jurnalism, content writing, sah ori altele complementare / conexe sau scurtă descriere ori portofoliul de lucrări (eseuri, articole samd, link web , altele) din care organizatorii să-și formeze o opinie generală cu privire la interesul pentru aceasta activitate.
parteneri festival sah2. Organizatorii vor efectua o selecție a aplicanților (maxim 40) acceptați în concurs și o vor publica la data de 04.03.2020. Vârsta minima acceptată – 21 ani împliniți în 2020.
3. Aplicanții selecționați vor scrie un eseu / articol pe tema “Despre șah / șahiști “ – minim 1.500 cuvinte-maxim 3.500 cuvinte. Toate lucrările trebuie să includă teme legate de jocul de șah. Fiecare participant poate înscrie o singură lucrare.
5. Lucrările din concurs vor fi prezentate si expuse așa cum sunt trimise, cu indicarea autorilor și, optional, a datelor de contact ale acestora.

6. Concursul se anulează dacă se primesc mai puțin de 20 solicitări de înscriere ori mai puțin de 15 eseuri / articole.
7. Data limită de expediere a lucrării este 03.04.2020
8. Lucrările vor fi prezentate participantilor la Festivalul de Sah Corporare Pallas Athena si vor fi publicate pe pagina de internet dedicată evenimentului și pe pagina social media deîndată, în ordinea primirii.
9. Fiecare participant are obligația de a înscrie în concurs un articol nepublicat anterior și garantează că este o creație originală.
Aplicanții își asumă răspunderea pentru respectarea normelor legale în materia proprietății intelectuale.

10. Articolele înscrise în concurs nu vor fi publicate în nici un fel înainte de data de începere a festivalului, cu excepția cazului în care vor fi însoțite de mențiunea “Acest eseu / articol este înscris în Concursul de eseuri pe teme de șah organizat în cadrul Festivalului de Șah Corporate Pallas Athena” și de link către regulamentul publicat pe pagina de web oficială a evenimentului.
Pentru derogare de la acesta dispoziție, cei interesați pot trimite detalii pe email spre analiză și decizie.
11. În cazul în care se dovedește că lucrarea nu este o creație originală proprie, participantul este automat descalificat din concurs.
12. Drepturile de autor pentru articolele inscrise in concurs pot fi cesionate sau nu, la opțiunea expresă a aplicantului.
13. Angajații sau rudele ori afinii organizatorilor și/sau partenerilor, până la gradul al IV-lea inclusiv, nu au drept de participare la concurs.

14. Premianții se vor stabili luând în considerare:
– evaluarea făcută de participanții la Festival (membrii echipelor înscrise în concursul de șah). 50 puncte – primul clasat; următoarele progresiv până la 26 puncte – ultimul clasat,
– numărul de like-uri la postarea din social media – 25 puncte cele mai multe like-uri; următoarele progresiv până la un punct – cele mai puține like-uri.
15. Premiul I – 1.000 lei sub formă de bunuri și vouchere de achiziție bunuri și servicii.

16. Contactarea organizatorilor pe tema concursului de eseuri echivalează cu acordul aplicanților cu privire la toate dispozițiile regulamentului.
17. Orice dispută, diferend, litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul regulament, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Ilfov din București, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia.
18. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa cele publicate, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea CONCURSULUI, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui CONCURS vor fi comunicate către public şi aplicanţi cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile, în orice modalitate.


Nota:

Eseurile pe teme de șah pot avea ca subiect (cu titlu de sugestie):

  • conținut cu temă umoristică sau nu
  • abordarea unei teme de specialitate
  • cum este văzut șahul (șahiștii ?) de publicul larg
  • paralele între strategie și tactică în șah și în afaceri
  • orice alt subiect – inspirația aplicanților