Concurs de pictură pe teme de șah

concurs sahCu ocazia Festivalului de Șah Corporate Pallas Athena, Ediția a II-a, 21-24 mai 2020, Predeal, Hotel Carpați, organizam un concurs de pictură pe teme de șah

OBIECTIVE:
Organizarea concursului de pictură în cadrul Festivalului de Șah Corporate Pallas Athena are ca obiective atât promovarea artiștilor înscriși în concurs cât și promovarea jocului de șah.
Un alt obiectiv este stimularea dezvoltării domeniului artistic prin oportunitatea oferită artiștilor de a-și valorifica munca prin vânzarea operelor înscrise în concurs.
Concursul presupune organizarea unei expoziții colective la locația și pe perioada evenimentului de business Festivalul de Șah Corporate Pallas Athena, expunerea operelor pe pagina oficială de web a evenimentului și pe pagina de social media, acordarea unui premiu în bunuri și vouchere.


Update 06.03.2020

Se prelungește termenul pentru aplicarea la concursul de pictură până la data de  12.03.2020.
Lista finală a aplicanților acceptați în concurs se va publica pe data de 14.03.2020, fiind compusă din aplicanții deja acceptați și înscriși, cât și din noi aplicanți până la un numărul maxim anunțat inițial.


TEMA CONCURSULUI:
Despre șah / șahiști

REGULAMENT:

1. Cei interesată să participe la concurs vor trimite pe email contact@cezariulian.ro , până la data de 28.02.2020, următoarele:
– Numele, prenumele și vârsta, număr telefon de contact;
– Date sumare din CV din care reies preocupările artistice sau scurtă descriere ori portofoliul de lucrări (imagini, link web , altele) din care organizatorii să-și formeze o opinie generală cu privire la interesul pentru activitatea artistică.
2. Organizatorii vor efectua o selecție a aplicanților (maxim 25) acceptați în concurs și o vor publica la data de 04.03.2020.
Vârsta minima acceptată – 21 ani împliniți în 2020.
3. Aplicanții selecționați vor realiza o lucrare – tablou format minim 50 cm / latură – maxim 100 cm / latură. Toate lucrările trebuie să includă teme legate de jocul de șah, fiind interpretate în orice manieră își dorește artistul, cu deplină libertate stilistică și tehnică, pe pânză sau carton pânzat. Cu titlu de recomanade ne dorim execuția tabloului în vopsea acrilica sau ulei. Înrămat sau nu – la opțiunea fiecăruia.
Fiecare participant poate înscrie o singură lucrare.
4. Lucrările din concurs vor fi expuse așa cum sunt trimise, cu indicarea autorilor și, optional, a datelor de contact ale acestora.

5. Concursul se anulează dacă se primesc mai puțin de 13 solicitări de înscriere ori mai puțin de 7 tablouri pentru expoziție.
6. Data limită de expediere a lucrării la locația de depozitare este de 03.04.2020.
7. Lucrările vor fi expuse la locația evenimentului pe toată durata acestuia, pe pagina de internet dedicată evenimentului și pe pagina social media.
Imaginile cu lucrările primite se vor afișa deîndată pe web, în ordinea sosirii.
9. Fiecare participant are obligația de a înscrie un tablou realizat în mod individual, nu sub formă de grup și își asumă răspunderea că este o creație originală.
10. În cazul în care se dovedește că lucrarea nu este o creație originală proprie, participantul este automat descalificat din concurs.
11. Lucrările expuse în cadrul evenimentului pot fi vândute sau nu, la opțiunea expresă a aplicantului.

12. Organizatorul este responsabil de lucrările primite, așa cum ajung ele la destinație.
13. Organizatorul își asumă responsabilitatea de a returna absolut toate lucrările înscrise în concurs, la finalul evenimentului. (cu excepția celor vândute, la opțiunea aplicantului)
14. Angajații sau rudele ori afinii organizatorilor și/sau partenerilor, până la gradul al IV-lea inclusiv, nu au drept de participare la concurs.

15. Premianții se vor stabili luând în considerare:
– evaluarea făcută de participanții la Festival (membrii echipelor înscrise în concursul de șah). 50 puncte – primul clasat; următoarele progresiv până la 26 puncte – ultimul clasat,
– numărul de like-uri la postarea din social media – 25 puncte cele mai multe like-uri; următoarele progresiv până la un punct – cele mai puține like-uri.
16. Premiul I – 1.000 lei sub formă de bunuri și vouchere de achiziție bunuri și servicii.
17. Toți participanții înscriși în concurs sunt de acord ca imaginile operelor trimise să fie utilizate liber de organizatori, inclusiv în scopuri de promovare.

18. Contactarea organizatorilor pe tema concursului de pictură echivalează cu acordul aplicanților cu privire la toate dispozițiile regulamentului.
19. Orice dispută, diferend, litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul regulament, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Ilfov din București, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia.
20. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa cele publicate, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea CONCURSULUI, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui CONCURS vor fi comunicate către public şi respondenţi cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile, în orice modalitate.