Mixul de marketing

Consultanţă pentru proiectarea şi / sau remodelarea Mixului de marketing în concordanţă cu Analiza SWOT:

Politica de preţuri.
Corelaţii între preţul produsului şi celelate elemente ale mixului de marketing – cheltuielile de promovare şi de distribuţie ţinând cont de costurile directe şi indirecte ale produsului.
Influenţe asupra preţului din mediul extern operaţional.
Produsul
Analiza produsului pe 4 niveluri: esenţa produsului, produsul ca atare, produsul completat şi ofertă unică de vânzare.
Promovarea
Comunicarea de marketing.
Distribuţia
Plasarea companiei în lanţul de distribuţie

 

 

2performant.com

Share: