Soluționarea disputelor în vremuri pandemice

arbitraj comercialSoluționarea disputelor în vremuri pandemice prin recurgerea la procedura simplificată a CAIB – BIAC

Parafrazând titlu unui celebru roman– Dragostea în vremea holerei – ne uimește blocajul  în care s-au poziționat instanțele de judecată, justiția publică din Romania pe segmentul esențial al soluționării disputelor dintre profesioniști.

La o prima vedere, în virtutea contractelor meșteșugite de cohorte de avocați dar aflate in dificultate în contextul stării de urgenta declarate prin  Decretul Prezidențial, și care trimit soluționarea disputelor la instanțele de judecată competente, odată cu suspendarea de plin drept a proceselor civile aflate pe rolul instanțelor de judecata  (fără urgenta) pe durata stării de urgență instituite activitatea instanțelor de judecată se virusează.

În alte cuvinte un strănut oprește orice soluționare ordinară a disputelor. Pentru cat timp? Pe durata stării de urgenta. Care? 30 de zile sau mai mult? Instanțele de judecată au dat termene in mai 2020. Deci mai mult de 30 de zile. Ura! Ce face profesionistul? Nimic.
marketing afiliatAre alte priorități, nu? Cum sa supraviețuiască in timp de criză. Dar nu au toți ceilalți profesioniști asemenea preocupări? Si daca strategia de supraviețuire a unui profesionist intra in conflict cu strategia de supraviețuire a altui profesionist, cum vedem ca începe sa se întâmple în mediul de afaceri? Încercam să ne conciliam, să rezolvăm amiabil până când? Până în mai, când poate se va reporni mecanismul greoi al instanțelor de judecată?  Sau…

Recurgem la procedurile de arbitraj, inteligent gândite pentru adaptarea la vremuri pandemice. Mai mult procedurile simplificate adoptate de mai multe curți de arbitraj instituționalizate și care pot conduce într-un timp record la o soluție obligatorie și executorie.

O asemenea procedură simplificată a fost adoptată în 2018 de Curtea de Arbitraj Ilfov din Bucuresti (CAIB – BIAC) – ca anexa nr. 5 la Regulile de procedură arbitrală CAIB – BIAC 2018.
retroboutique.rohttps://caib-biac.ro/wp-content/uploads/2018/02/Reguli-privind-procedura-arbitrala-CAIB-BIAC-Ianuarie-2018.pdf  și este soluția cea mai potrivită loc cost si eficienta ca timp pentru aceste vremuri pandemice. 

 1. Care sunt litigiile/ disputele cărora li se aplica procedura simplificată?
 • Se aplică în cazul în care valoarea litigiului *doar debit principal, este mai mică de 1.000.000 de lei sau în cazul în care părțile convin asupra aplicării regulilor procedurii simplificate indiferent de valoare.
 1. Cum funcționează procedura simplificata?
 • Daca părțile nu decid altfel, Tribunalul Arbitral se constituie dintr-un singur arbitru.
 • Tribunalul Arbitral poate adoptă procedura pe care o consideră adecvată.
 • marketing afiliatDupă consultarea părților, Tribunalul Arbitral poate decide ca soluționarea litigiului arbitral să se efectueze numai pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei.
 • Audierile se pot ține și prin videoconferință, telefon sau orice mijloc similar de comunicare.
 • Conferința de administrare a cazului va avea loc în maxi 5 zile de la data constitutirii TA.
 • Stabilirea prin încheiere a pretențiilor și obiecțiunilor părților precum și a mijloacelor de probă care urmează a fi administrate, după conferința de administrare a cazului și comunicarea încheierii către părți în aceeași zi sau în maxim 5 zile lucrătoare.
 • Regulile prevăd forma standard a Cererii de Arbitrare respectiv a Răspunsului, 2 anexa 5.1. si 5.2.
 • Conferința de administrare a cazului va avea loc în maxim 5 zile de la data constituirii Tribunalului Arbitral .
 • Stabilirea prin încheiere a pretențiilor și obiecțiunilor părților precum și a mijloacelor de probă care urmează a fi administrate, după conferința de administrare a cazului și comunicarea încheierii către părți în aceeași zi sau în maxim 5 zile lucrătoare.
 1. Care este durata procedurii simplificate?
 • marketing afiliatSentința arbitrală se pronunță în maxim 3 luni de la data înregistrării cererii.
 1. Cum se accesează procedura simplificată?
 • Prin introducerea într-un contract a unei clauze arbitrale care sa facă trimitere la procedura simplificată adoptată prin Regulile CAIB – BIAC 2018 sau printr-un acord special încheiat de justițiabili.

Un model de clauză de introdus in contract sau de încheiat printr-un acord special este:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Ilfov din București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curti, prin procedura simplificată prevăzută în aceste Reguli, indiferent de valoarea litigiului. Hotărârea arbitrală este definitivă, obligatorie și executorie.

Iată că și în vremuri pandemice, ca și dragostea și justiția se poate înfăptui în cea mai eficientă dintre formele ei, procedura arbitrala simplificata.

Dr. Beatrice Onica Jarka, FCIArb
Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Ilfov din București (CAIB- BIAC)


Vezi articole cezariulian.ro „Inspiratie Pentru Afaceri” – blog teme business si servicii B2B:

Blog: Despre lobby – Influente in mediul de afaceri Un important plus în arbitrajul comercial românesc
Blog: Cum se vede? – arbitrajul comercial Blog: Premiere in arbitrajul comercial romanesc
Blog: Cum se vede? – Industria de publicitate Blog: Despre arbitraj comercial – avantaje si practici