Arbitrajul ad-hoc ca forma de solutionare a disputelor si litigiilor

arbitrajul ad-hocSi tu poti fi arbitru!

Luand in considerare normele NCPC se observa ca orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu poate fi numita arbitru ad-hoc, neexistand nici un fel de conditii prealabile, de orice natura, cum ar fi: studii, calificare, diplome si certificari, domeniul de activitate samd.

Avantajele arbitrajului ad-hoc.
In alegerea acestei forme de solutionare a disputelor, litigiilor, pot fi luate in considerare:

 • Hotararea arbitrala este definitiva si executorie, ca si in cazul hotararilor unui tribunal arbitral institutionalizat;
 • Confidentialitatea dezbaterilor si a hotararii care este comunicata, in arbitrajul ad-hoc, conform conventiei arbitrale, doar partilor – confidentialitate sporita fata de cazul tribunalului arbitral prin reducerea numarului de persoane care au acces la dosar;
 • Posibilitatea alegerii unei proceduri simplificate, alese de parti – partile pot opta atat pentru stabilirea regulilor de procedura cat si cu privire la legea aplicabila, putand deroga de la normele legale in viguare in limita stabilita de lege;
 • Costuri reduse;
 • Posibilitatera de a incredinta solutionarea disputei unui arbitru ad-hoc (sau mai multi) – persoana cu o buna reputatie si o experienta deosebita si relevanta specifica domeniului din care face parte natura contractului / relatiilor dintre parti in urma carora s-a generat disputa.

Institutul Arbitral Roman are in analiza crearea unui instrument web la care sa aiba acces orice parte interesata si cei care doresc sa-si asume calitatea de arbitru ad-hoc, pentru a pune la dispozitia acestora, din resurse proprii sau ca urmare a convetiilor de colaborare cu terti, informatii utile / relevante si resurse pentru buna desfasurare a activitatilor de arbitraj ad-hoc, cum ar fi:

 • Informatitii utile: norme legale aplicabile, lista persoanelor care doresc sa-si asume calitatea de arbitru ad-hoc, experti, consultanti, opinii juridice si doctrinare;
 • furnizarea, la cererea arbitrilor, intr-o speta determinata, de date si informaţii referitoare la soluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale într-o anumită problemă;
 • facilitarea asigurarii unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea arbitrajului;
 • accesul la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constând în operațiuni privind primirea, înregistrarea și evidența corespondenței, citarea părților și comunicarea actelor, emiterea diverselor înștiințări către părți și arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de ședință, îndosarierea actelor, întocmirea și păstrarea registrelor, precum și orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfășurări a arbitrajului;
 • asistenta privind numirea, în conformitate cu convenţia arbitrală şi cu procedurile arbitrale aplicabile, a arbitrilor– daca este cazul, asistenta privind verificarea îndeplinirii formalităţilor de constituire a arbitrajului;
 • urmărirea şi facilitarea arbitrajului astfel încât acesta să se desfăşoare în bune condiţii şi să se finalizeze în termenul stabilit;
 • alte solicitari de asistenta formulate de parti

Pentru a sprijini procesul de analiza privind oportunitatea implementarii unui astfel de proiect, poti fi si tu de ajutor prin completarea formularului de mai jos (timp estimat – doua minute)

Arbitrajul ad-hoc este reglementat de Noul Cod de procedura civila si alte acte normative.
O parte din dispozitiile aplicabile sunt:

Art. 541.
Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat.
În administrarea acestei jurisdicții, părțile litigante și tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiția ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice și dispozițiilor imperative ale legii
Art. 542.
Persoanele care au capacitate deplină de exercițiu pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relațiile de familie, precum și drepturile asupra cărora părțile nu pot să dispună.
Art. 543.
Arbitrajul poate fi încredințat, prin convenția arbitrală, uneia sau mai multor persoane, învestite de părți sau în conformitate cu acea convenție să judece litigiul și să pronunțe o hotărâre definitivă și obligatorie pentru ele. Arbitrul unic sau, după caz, arbitrii învestiți constituie, în sensul dispozițiilor prezentei cărți, tribunalul arbitral.
Art. 551.
Prin compromis părțile convin ca un litigiu intervenit între ele să fie soluționat pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancțiunea nulității, obiectul litigiului și numele arbitrilor sau modalitatea de desemnare a acestora în cazul arbitrajului ad-hoc.

Alte norme incidente sunt: Conventia europeana de arbitraj comercial international, Geneva 1961, si Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL) 1976

Conform unui studiu din 2008 efectuat de PricewaterhouseCoopers, Universitatea Queen Mary, School of International Arbitration, 14% din disputele supuse spre solutionare arbitrajului au fost în proceduri ad-hoc.FORMULAR RASPUNS:    (completeaza formularul pana la data de 26.05.2020 inclusiv si primesti Raport – media raspunsurilor primite)


  danu


  Vezi articole cezariulian.ro „Inspiratie Pentru Afaceri” – blog teme business si servicii B2B:

  Blog: Despre lobby – Influente in mediul de afaceri Blog: Cum se vede? – arbitrajul comercial
  Blog: Despre arbitraj comercial – avantaje si practici Blog: Cum se vede? – Industria de publicitate
  Blog: Premiere in arbitrajul comercial romanesc Un important plus în arbitrajul comercial românesc
  C O N T A C T  INFORMATII UTILE PENTRU AFACERI  COLABORATORI